• Charakterystyka oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z przedmiotami punktowanymi w rekrutacji.

   •  

    AMK 

    Klasa realizuje program „matematyka komputerowa” pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Zajęcia z matematyki komputerowej prowadzone są przez pracowników uczelni na terenie kampusu UJ. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka. 

     

    W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i do studiów technicznych. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka. 

     

    C, D 

    W tych klasach będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia. 

     

    W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych, prawie, politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, filologii angielskiej. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski. 

     

    Klasa pod patronatem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego, a od drugiej klasy prowadzone będą zajęcia na UEK. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych oraz na kierunkach: geografia, geodezja, geofizyka i ochrona środowiska. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski. 

     

    Klasa „klasyczna” pod patronatem Instytutu Filologii Klasycznej UJ - unikatowy profil w skali całego kraju wyróżniający się ofertą nauczania języków klasycznych, łaciny i greki. Nauczane w zakresie rozszerzonym będą język łaciński i kultura antyczna, historia i język polski. Nauka języków klasycznych jest wzbogacona o elementy kultury antycznej. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych, np. prawo, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, neofilologie, filologia klasyczna, filologia polska, historia, archeologia. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski. 

     

  • oddział klasy Iprzedmioty punktowane
   AMK, B Matematyka - Fizyka - Informatykajęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka
   C, D Biologia - Chemia - Matematyka język polski, matematyka, biologa, chemia
   E Historia - Wiedza o społeczeństwie - Język angielskijęzyk polski, matematyka, historia, język angielski
   G Matematyka - Geografia - Język angielski język polski, matematyka, geografia, język angielski
   K Język łaciński i kultura antyczna - Historia - Język polskijęzyk polski, matematyka, historia, język angielski
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
   • listy[at]nowodworek.krakow.pl
   • (+12) 422-96-79
   • Plac Na Groblach 9
    31-101 Kraków
    Poland
  • Logowanie