Miło nam poinformować, że w latach 2019/2020 i 2020/2021 w Nowodworku będzie realizowany projekt „Semper in altum – w stronę nowoczesności”.
W projekcie, który dofinansowany jest w ramach programu "ERASMUS+: mobilność kadry edukacji szkolnej" bierze udział dziewięcioro uczestników – nauczycieli z naszej szkoły. Są to dyrektorzy: mgr inż. Jacek P. Kaczor i mgr inż. Monika Skucińska oraz nauczyciele różnych przedmiotów, w tym: mgr Agnieszka Kamińska (matematyka), mgr Ewa Miklas (język angielski), mgr Małgorzata Fedor-Kubas (język angielski), mgr Małgorzata Korwin (matematyka), dr Wojciech Strokowski (język polski), dr Barbara Weżgowiec (język polski/wok) oraz mgr Iwona Majcher (język niemiecki), która pełni także funkcję koordynatora projektu.

W ramach projektu przewidziane są m.in. wyjazdy na kursy języka angielskiego, nowych technologii w edukacji szkolnej oraz dotyczące literatury irlandzkiej. Będą one także możliwością do spotkania się z kulturą krajów śródziemnomorskich (Gracja/Włochy) i anglojęzycznych (Irlandia) oraz wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnej edukacji z innymi nauczycielami z krajów UE. Planowane są również spotkania oraz lekcje, które pozwolą na efektywne wykorzystanie zdobytych umiejętności i podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem z całą społecznością Nowodworka. A zatem… Semper in altum – w stronę nowoczesności!

Barbara Weżgowiec