Matura 2020

Po odbiór świadectw ukończenia szkoły i świadectw maturalnych zapraszamy w dniu 11 sierpnia 2020 r. /wtorek/ w następującym porządku:

godz. 9.00 - 11.00

Klasa

sala

3a

32

3b

2

3c

17

3d

19

absolwenci

24

 

godz. 11.00 - 13.00

Klasa

sala

3e

41

3f

7

3g

5

3h

34

3k

37

  • Prosimy o wchodzenie na teren szkoły w maseczkach zasłaniających nos i usta albo w przyłbicach, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.
  • Odbiór świadectw w innym, niż wskazany terminie, może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.
  • Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości.
  • W wypadku braku możliwości odbioru osobistego, można wskazać pełnomocnika - wzory upoważnień są dostępne w dokumentach szkoły.
  • Maturzyści, którzy nie oddali książek do biblioteki proszeni są o ich zwrot w dniu 11 sierpnia 2020 r.

 

 

Wytyczne Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego.

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące procedur maturalnych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Terminy egzaminów w 2020 roku

Komunikat o przyborach

Deklaracje maturalne

O egzaminie