almaspei 3

Projekt PodarujMYsię jest realizowany przez 5-ciu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie: Milenę Ślusarczyk, Antoniego Hachlowskiego, Julię Gach, Krzysztofa Potoka i Tomasza Urbana. Celem zadania projektowego, realizowanego pod nazwą PodarujMYsie jest walka z negatywnymi skutkami izolacji – tak niezwykle dotkliwej w okresie dwuletniej już pandemii wirusa Sars-Cov-2.

W ramach projektu uczniowie nagłaśniali skalę problemu, uczyli ludzi, jak radzić sobie z trudną rzeczywistością oraz - mimo wszystko - wyciągać z niej korzyści. Nowodworczycy chcą również dać namiastkę normalności pacjentom długotrwale hospitalizowanym w placówkach lecznictwa szpitalnego oraz podopiecznym fundacji.

W ramach działań na rzecz projektu został zorganizowany XXVI Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych. Dzięki współpracy z Alma Spei Hospicjum dla Dzieci uczniowie przeprowadzili kolędowanie w domach podopiecznych tego hospicjum. Zorganizowano również zajęcia w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, a aktualnie uczniowie prowadzą serię spotkań w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta.

Planowana jest organizacja warsztatów w liceach, o tematyce skutków izolacji i radzenia sobie z odosobnieniem. Celem projektu jest również uwrażliwianie młodzieży na chorych rówieśników, którym problem braku kontaktu ze światem zewnętrznym doskwiera niezależnie od pandemii.

Projekt został stworzony w ramach olimpiady społecznej "Zwolnieni z Teorii".

"Zwolnieni z Teorii" to największa Olimpiada, w której do tej pory ponad 80 tys. uczniów z całej Polski zrealizowało już ponad 2,8 tys. projektów społecznych. Projekty te pozytywnie wpłynęły na życie ok. 15 milionów Polaków.

Ponad 90% docelowego przychodu ze zrzutki uczestnicy projektu chcą przeznaczyć na zakup pluszowych myszek - maskotek projektu dla podopiecznych placówek, z którymi współpracują.

Projekt naszych uczniów został objęty honorowymi patronatami Marszałka Województwa Małopolskiego – pana Witolda Kozłowskiego oraz Dyrektora I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie – pana Jacka Kaczora.

Poniżej logo projektu i zdjęcia z akcji projektowych

Tekst opracowała Milena Ślusarczyk

Ekipa naszych kolędników z podopiecznymi hospicjum dla dzieci Alma Spei 1