Wręczenie nagrody Wolontariatu Roku Martynie

Wśród 84 osób zgłoszonych uczennica naszej szkoły Martyna Krasny została jedną z pieciorga laureatów konkursu na Młodzieżowego Wolontariusza Roku. Martyna wypracowała nagrodę swoim ogromnym wkładem serca i czasu angażując się w różne akcje pomocy:


Szlachetna Paczka edycja 2020 i 2021 -  40 godzin pracy
Hakersi październik 2020 - listopad 2021 -  180 godzin pracy
Zbiórka czekolad Kuchnia Sw. Brata Alberta grudzień 2020 - 20 godzin
Kwesta na rzecz Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 01.11 -  8 godzin

W sumie: 248 godzin wolontariatu
Nagroda została Martynie wręczona na uroczystej Gali 7.12.2021, zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa.
Martynie Gratulujemy i życzymy, aby stała się inspiracją dla innych.

Notatkę opracowała prof. Marta Leja