15 grudnia 2019 rozpoczął się w naszej szkole projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Projekt nosi nazwę "Tożsamość tańcem pisana" i  adresowany jest do uczniów klas pierwszych z programu DSD.

POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
czas trwania: 15.12.2019 -14.06.2020
Uczestnicy to:

 1. uczniowie obecnych pierwszych klas liceum po szkole podstawowej i po gimnazjum,
 2. realizujący program DSD lub posiadający minimum komunikatywną znajomość języka niemieckiego na poziomie A2,
 3. zaangażowani w projekty w ramach innowacji historycznej w edukacji językowej,
 4. uczniowie rekomendowani przez wychowawców,
 5. i/lub pochodzący ze środowisk o mniejszych szansach edukacyjnych,
 6. wykazujący predyspozycje taneczne,
 7. posiadający predyspozycje taneczne,
 8. deklarujący uczestnictwo w 20 godzinach dodatkowych (10 godz. z historii tańca i kultury - w języku niemieckim i w 10 godz. w zajęciach nauki tańców: poloneza, krakowiaka, ländlera i walca wiedeńskiego),
 9. biorący udział w 7 dniowym spotkaniu z młodzieżą z Osnabrück w Niemczech w drugiej połowie kwietnia 2020 r,
 10. prezentujący rezultaty projektu społeczności nowodworskiej i lokalnej.
 11. Jeśli liczba kandydatów będzie wyższa niż ilość miejsc, wówczas rozstrzygająca będzie ocena za I semestr z języka niemieckiego i ocena zachowania. Uczestnicy programu nie ponoszą kosztów finansowych.

Rozmowy kwalifikacyjne:

 • piątek, 20.12.2019 r. o godzinie 9.00-11.00 sala nr 7
 • wtorek, 7.01.2020 r. o godz. 8.00-10.00 sala nr 7.

Planowane rezultaty projektu:

Lp.

Rodzaj rezultatu

Opis

1

porozumiewanie się

w języku niemieckim

młodzież przedstawia tło historyczne poszczególnych tańców i uczy młodzież niemiecką układów tanecznych, stworzenie wspólnego tańca i jego opisu w języku niemieckim

2

kompetencje informatyczne

uczestnicy przygotowują prezentacje multimedialne, pracują z aplikacjami interaktywnymi w celu komunikowania się, wyrażania swoich opinii i tworzenia produktów projektu

3

umiejętność uczenia się i pogłębiania świadomości i ekspresji kulturalnej

stworzenie nowego tańca polsko-niemieckiego jako nowego środka wyrazu, komunikacji i ekspresji kulturowej, która odnosząc się bezpośrednio do emocji sprzyja tworzeniu postawy otwartości, zainteresowania nowym i chęci współuczestnictwa w wyzwaniach

4

taniec polsko-niemiecki

stworzenie nowego tańca łączącego elementy kultury polskiej i niemieckiej jako nowego środka komunikacji i porozumienia

5

zaprojektowanie stroju i jego uszycie

wspólna praca uczestników z Polski i Niemiec nad opracowaniem stroju z charakterystycznymi symbolami obu narodów

6

słowniczek taneczny

opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej słowniczka z głównymi pojęciami tanecznymi i hasłami z historii kultury

7

kalendarz na rok 2021

opracowanie dwujęzycznego kalendarza tanecznego na rok 2021

8

kronika przedsięwzięcia- jako dokumentacja projektu

stworzenie na platformie twinspace internetowej kroniki całego przedsięwzięcia w języku niemieckim ze streszczeniem w języku polskim

9

prezentacje multimedialne

przygotowanie prezentacji dla grupy niemieckiej dot. tańców i ich epok, jak i ich kontekstu kulturowego i znaczenia dla budowania tożsamości kulturowej.

 

Projekt europejski – Tożsamość tańcem pisana

Uczniowie zakwalifikowani do projektu

1. Bajorek Maria

2. Bibrzycki Piotr

3. Byczek Daria

4. Dobranowski Michał

5. Jakubowska Aleksandra

6. Jewuła Oliwia

7. Kania Eliza

8. Koprowska Barbara

9. Kostuch Urszula

10. Kusio Gabriela

11. Leżański Kasper

12. Matysek Aleksandra

13. Olejniczak Stanisław

14. Papiz Wiktoria

15. Piątkowski Kajetan

16. Siejek Martyna

17. Skrzypek Lena

18. Osuch Tomasz

19. Smołka Tomasz

20. Suwała Hubert

Lista rezerwowa

1. Jagosz Weronika

2. Klimczyk Magdalena

3. Koszowska Kornelia

4. Pabisek Olga

5. Radym Julia

6. Więckowska Konstancja

7. Wojnarska Natalia

Regulamin rekrutacji

 Koordynator projektu: mgr Anna Maria Kyzioł

Opiekunowie projektu: mgr Marta Leja, mgr Joanna Rokosz-Lechwar, mgr Michał Furmanik, dr Michał Karasiński