18 X 2018, godz. 18:00, Centrum Kongresowe ICE.
Program uroczystości:

  • Odczytanie aktu założenia szkoły przez Akademię Krakowską oraz aktu darowizny Bartłomieja Nowodworskiego na rzecz szkoły
  • Wystąpienie dyrektora I LO oraz przemówienia gości
  • Wręczenie Srebrnego Pierścienia - najwyższego wyróżnienia przyznawanego najlepszemu absolwentowi, Nagrody Związku Polskich Kawalerów Maltańskich „Dla ucznia o najbardziej prawym charakterze oraz Stypendium im. Profesora Józefa Nedomy
  • Koncert Chóru Nowodworskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
  • Przedstawienie historii szkoły (znakomici absolwenci, nauczyciele…)
  • Wystąpienie prezydenta szkoły
  • Prezentacja najnowszej publikacji, pt. NOWODWOREK z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach
  • Program artystyczny (taniec mazur, występ młodzieży)

19 X 2018, aula I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego
Godz. 9.00

Wykład absolwentów Jana Kłapy oraz Jana Zarzyckiego pt. „Wspomnienie o profesorze Stanisławie Jastrzębskim”
Godz. 10.00
Wykład Pana Andrzeja Tombińskiego - konsula honorowego Republiki Austrii pt. „ Dyplomacja we współczesnym świecie”
Godz. 11.00
Wykład dr hab. Marcina  Spyry pt. „Tworzenie prawa”
Godz. 12.00
Poeci Nowodworscy - Spotkanie z poezją nowodworską (moderuje Pan Władysław Gorgoń)

20 X 2018 katedra na Wawelu, godz. 8.00
Jubileuszowa Msza św. z okazji 430-lecia istnienia I LO w Krakowie

30 X 2018, aula I LO
„Noc jubileuszowa”- widowisko przygotowane przez uczniów I LO z okazji Jubileuszu I LO

Jubileusz 430-lecia szkoły założonej przez Akademię Krakowską jest okazją do przypomnienia jej okazałej przeszłości i tradycji historycznej oraz bogatego dorobku dydaktyczno-wychowawczego, mających wpływ na jej obecny rozwój i funkcjonowanie.
W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest to również sposobność przywołania pamięci choćby niektórych absolwentów, nauczycieli i dyrektorów tej szkoły,  którzy swą postawą, działalnością naukową, artystyczną i społeczną zapisali się w dziejach Krakowa i całego narodu a także innych krajów.
I Liceum Ogólnokształcące noszące imię Bartłomieja Nowodworskiego, rycerza i kawalera maltańskiego, patrioty troszczącego się o edukację młodzieży, czemu dał wyraz wspierając finansowo Akademię Krakowską i szkołę przez nią ustanowioną, dba zarówno o kultywowanie tradycji jak i wszechstronny rozwój uczniów. Bycie Nowodworczykiem zobowiązuje stąd tak ważna jest dewiza szkoły „Semper In Altum” oraz obywatelska postawa jej patrona.