mche

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.
szczegółowe informacje o projekcie

Do celów ogólnych należą:

  • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
  • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
  • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizowanej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
  • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

W roku szkolnym 2017/2018 I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie bierze udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjne w dwóch obszarach: chemia i biologia.

Zajęcia on-line i koło naukowe prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w wymiarze 30 godzin od października do czerwca.

Zajęcia on-line i koło naukowe z biologii prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w wymiarze 30 godzin w ciągu tego roku szkolnego.

W zajęciach on-line weźmie udział 20 uczniów w każdym obszarze tematycznym.

W zajęciach koła naukowego weźmie udział 8 uczniów z każdego obszaru tematycznego.

Uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach weekendowych i warsztatach letnich z obszarów: chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, przedsiębiorczość.

Do każdych zajęć uczniowie będą rekrutowani według odpowiedniego regulaminu.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej e-chmura.malopolska.pl/

szczegółowe informacje