Grono pedagogiczne I LO stanowią doświadczeni i znakomicie przygotowani nauczyciele - specjaliści w swoich dziedzinach, częstokroć pracownicy wyższych uczelni. Nauczyciele współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Akademią Górniczo-Hutniczą, Wyższą Szkołą Europejską im ks. Józefa Tischnera, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Treść ślubowania składanego przez nauczycieli:

"Ślubuję uroczyście pełnić mą powinność nauczyciela.
wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążąć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny,
tradycji narodowych poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."
Tak mi dopomóż Bóg.

Dyrekcja


Jacek P. Kaczor
Dyrektor
 

Małgorzata Horbaczewska
Wicedyrektor ds. wychowawczych

Monika Skucińska
Wicedyrektor ds. dydaktycznych

Język angielski

mgr Ewa Barchanowicz
mgr Paweł Barchanowicz
mgr Małgorzata Fedor-Kubas
mgr Ewa Krzyżanowska
mgr Marta Leja
mgr Ewa Leonhard
mgr Ewa Miklas
mgr Sławomira Sobocińska
mgr Jadwiga Sowińska
mgr Halina Tyliba
mgr Iwona Wygrecka

Matematyka

mgr Adam Bil
mgr Jacek Bagiński
mgr Piotr Gracjasz
mgr Kazimiera Kalinowska
mgr Agnieszka Kamińska
mgr Małgorzata Korwin
mgr inż. Agnieszka Trzepacz
mgr Ewa Wierdak-Dymel

Wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Feliksik
mgr Małgorzata Horbaczewska
dr Michał Karasiński
mgr Bogumiła Latinek
mgr Piotr Mielnikow
mgr Michał Sarota
dr Jacek Szalewski

Język polski

mgr Marta Kanach
mgr Agata Kawa-Sapyta
mgr Małgorzata Podsiadło
mgr Anna Sapielak
dr Wojciech Strokowski
mgr Maciej Szmyd
dr Barbara Weżgowiec

Historia & Wiedza o społeczeństwie

prof. zw. dr hab. Piotr Biliński
mgr Grzegorz Janowski
mgr Marta Karpiel
mgr Anna Kyzioł
dr Marcin Sokalski
mgr Grzegorz Urbanek

Religia

ks. mgr Krzysztof Halaczek
s. Rut - mgr Maria Koczarga
ks. mgr Dariusz Susek

Język niemiecki

mgr Anna Kyzioł
mgr Iwona Majcher
mgr Joanna Rokosz-Lechwar
mgr Katarzyna Żywiecka-Górka

Wiedza o kulturze

mgr Marta Kanach
mgr Agata Kawa-Sapyta
mgr Małgorzata Podsiadło
mgr Maciej Szmyd
dr Barbara Weżgowiec

Chemia

mgr Grzegorz Hudziak
mgr Maria Kluz

 

Informatyka

mgr Krzysztof Cichoń
mgr Michał Hryniewiecki
mgr inż. Jacek Kaczor
mgr Małgorzata Kuźnik-Urban
mgr inż. Monika Skucińska
dr hab. prof. UEK Wit Urban

Fizyka

mgr Kazimiera Kalinowska
mgr Marzena Mastela
mgr inż. Agnieszka Trzepacz

Geografia

mgr Małgorzata Fedor-Kubas
mgr Andrzej Szostek

Język włoski

mgr Marta Wojewoda
mgr Damiana Sójka

 

Biologia

mgr Renata Kania
dr Anna Kuczkowska-Kuźniar
mgr Agnieszka Osipowicz

Język łaciński & język grecki

mgr Jan German
dr Janusz Ryba
dr Teresa Wnętrzak

Biblioteka

mgr Anna Krzak

Język francuski

mgr Sylwia Dulian
mgr Damiana Sójka

Dyrygent chóru

mgr Ryszard Źróbek

Przedsiębiorczość

mgr Iwona Parzniewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Gładyszowska

Etyka i Filozofia

dr Kamil Moroz
dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak

Pedagog

mgr Edyta Wojciechowska-Kazienko

Psycholog

dr Julia Łosiak-Pilch