I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Witamy na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, mieszczącego się przy Placu na Groblach 9 w budynku wg projektu Józefa Sarego. Nowodworek, bo tak szkoła powszechnie jest nazywana, w 2018 roku po raz szósty z rzędu, została przez fundację edukacyjną "Perspektywy" sklasyfikowana wśród najlepszych liceów w Polsce oraz odznaczona tytułem Złotej Szkoły. W jubileuszowym, ogólnopolskim rankingu XX-lecia liceum zajęło 18. miejsce.

Semper in altum

Zapraszamy na Jubileusz 430-lecia naszego liceum w dniach 18 - 20 X 2018.

18 X 2018, godz. 18:00, Centrum Kongresowe ICE.

  Program uroczystości:
 • Odczytanie aktu założenia szkoły przez Akademię Krakowską oraz aktu darowizny Bartłomieja Nowodworskiego na rzecz szkoły
 • Wystąpienie Dyrektora I LO oraz przemówienia Gości
 • Wręczenie Srebrnego Pierścienia - najwyższego wyróżnienia przyznawanego najlepszemu absolwentowi, Nagrody Związku Polskich Kawalerów Maltańskich „Dla ucznia o najbardziej prawym charakterze” oraz Stypendium im. Profesora Józefa Nedomy
 • Koncert Chóru Nowodworskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Przedstawienie historii szkoły (znakomici absolwenci, nauczyciele…)
 • Wystąpienie prezydenta szkoły
 • Prezentacja najnowszej publikacji, pt. NOWODWOREK z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach
 • Program artystyczny (taniec mazur, występ młodzieży)
19 X 2018, aula I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego
 • Godz. 9.00 Wykład absolwentów Jana Kłapy oraz Jana Zarzyckiego pt. „Wspomnienie o profesorze Stanisławie Jastrzębskim”
 • Godz. 10.00 Wykład Pana Andrzeja Tombińskiego - konsula honorowego Republiki Austrii pt. „Dyplomacja we współczesnym świecie”
 • Godz. 11.00 Wykład dr hab. Marcina Spyry pt. „Tworzenie prawa”
 • Godz. 12.00 Poeci Nowodworscy - Spotkanie z poezją nowodworską (moderuje Pan Władysław Gorgoń)

20 X 2018 katedra na Wawelu, godz. 8.00, Jubileuszowa Msza św. z okazji 430-lecia istnienia I LO w Krakowie

30 X 2018, aula I LO „Noc jubileuszowa”- widowisko przygotowane przez uczniów I LO z okazji Jubileuszu I LO

Jubileusz 430-lecia szkoły założonej przez Akademię Krakowską jest okazją do przypomnienia jej okazałej przeszłości i tradycji historycznej oraz bogatego dorobku dydaktyczno-wychowawczego, mających wpływ na jej obecny rozwój i funkcjonowanie. W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest to również sposobność przywołania pamięci choćby niektórych absolwentów, nauczycieli i dyrektorów tej szkoły, którzy swą postawą, działalnością naukową, artystyczną i społeczną zapisali się w dziejach Krakowa i całego narodu a także innych krajów. I Liceum Ogólnokształcące noszące imię Bartłomieja Nowodworskiego, rycerza i kawalera maltańskiego, patrioty troszczącego się o edukację młodzieży, czemu dał wyraz wspierając finansowo Akademię Krakowską i szkołę przez nią ustanowioną, dba zarówno o kultywowanie tradycji jak i wszechstronny rozwój uczniów. Bycie Nowodworczykiem zobowiązuje stąd tak ważna jest dewiza szkoły „Semper In Altum” oraz obywatelska postawa jej patrona.

„Brama szkoły to jest taka cezura. Po jej przekroczeniu wchodzi się do innego świata. (…) Czego Nowodworek mnie nauczył? Pomógł odnaleźć mi własną drogę w życiu, nauczył szanować autorytety, a jednocześnie był dla mnie lekcją pokory”.

Prof. Kazimierz Wiech

Hymn I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie
Pozdrowiona bądź, Ty starodawna
Mężnych dzielnych serc kolebko sławna!
Hartuj młódź na twardy życia znój,
Zapał budź, miłości wątek snuj.
Wiedzę krzew, Ojczyźnie wiernie służ,
Niech Cię Bóg od groźnych strzeże burz.
Święty żar niech w murach Twoich pała,
W długi wiek niech kwitnie Twoja chwała!

O szkole

Jak zostać Nowodworczykiem

Każdego roku Nowodworek otwiera swoje drzwi dla blisko 300 łaknących wiedzy gimnazjalistów.

Rekrutacja

Szkoła otwiera klasy dla umysłów ścisłych, humanistów jak i pragnących studiować medycynę.

Charakterystyka klas

Nowodworek

Stworzona przez uczniów, dla uczniów.

Aktualności

Informacje o aktualnych wydarzeniach, planowanych wycieczkach i realizowanych projektach.
Aktualności

O szkole

Informacje na temat historii szkoły, jej absolwentów jak i corocznych wydarzeń będących nowodworską tradycją.
Klik!