Matura 2020

Wytyczne Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego.

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące procedur maturalnych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Terminy egzaminów w 2020 roku

Komunikat o przyborach

Deklaracje maturalne

O egzaminie