Charakterystyka klas liceum czteroletniego (dla absolwentów szkół podstawowych) w roku szkolnym 2019/2020 wraz z przedmiotami punktowanymi w rekrutacji.

Matematyka - Fizyka - Informatyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
fizyka
język obcy

Biologia - Chemia - Matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
biologa
chemia

Historia - Wiedza o społeczeństwie - Język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
historia
język angielski

Matematyka - Geografia - Język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
geografia
język angielski

Język łaciński i kultura antyczna - Historia - Język polski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
historia
język obcy

 

  

Charakterystyka klas liceum trzyletniego (dla absolwentów gimnazjum) w roku szkolnym 2019/2020 wraz z przedmiotami punktowanymi w rekrutacji.

Matematyka - Fizyka - Informatyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
fizyka
język obcy

Biologia - Chemia - Matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
biologa
chemia

Historia - Wiedza o społeczeństwie - Język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
historia
język angielski

Matematyka - Geografia - Język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
geografia
język angielski

Język łaciński i kultura antyczna - Historia - Język polski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski
matematyka
historia
język obcy