Program stypendialny „Klasa”

Program stypendialny umożliwia co roku kilkunastu uzdolnionym uczniom podjęcie nauki w Nowodworku, oferując stypendium oraz wieloletnie wsparcie z ofertą rozwoju  zawodowego.

,,Klasa” to stypendium obejmujące:

 • pełne wsparcie w trakcie 3 (absolwenci gimnazjów) lub 4 (absolwenci szkół podstawowych) lat nauki w liceum

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stalą opieką wychowawcy i pedagogów.

 • stypendium finansowe na I roku studiów

Ponadto „Klasa” zapewnia:

 • wsparcie działań wolontariackich

W ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem– każdy wybiera to, w czym czuje się najlepiej.

 • udział w integracyjnym obozie językowym
 • dostęp do nagród stypendialnych
 • wieloletnie wsparcie Fundatora - Banku BNP Paribas
 • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów

 

Informacje dla kandydatów

Program stypendialny Klasa pomoże Ci realizować marzenia, zdobyć wykształcenie w renomowanym liceum, nauczy patrzeć na świat z optymizmem i zyskać pewność siebie. Wykształcenie to klucz do sukcesu! My o tym wiemy, blisko 700 uczestników programu Klasa" również, a Ty?

Jeśli spełniasz kryteria:

 • dobrze się uczysz (średnia ocen z wybranych przedmiotów co najmniej 4,5),
 • pochodzisz z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,
 • mieszkasz w miejscowości do 100.000 mieszkańców,
 • chcesz się rozwijać, masz ponadprzeciętną motywację,
 • lubisz i chcesz pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna),
 • uzyskasz rekomendację od Dyrektora Twojej szkoły lub od Wychowawcy (POBIERZ WZÓR REKOMENDACJI do wypełnienia),

to program "Klasa" jest właśnie dla Ciebie.

W roku szkolnym 2019/2020 na kandydatów czeka łącznie 50 miejsc w 5 szkołach.

Zobacz

!

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa